Bạn đã mơ về các buổi hòa nhạc? Buổi hòa nhạc trong giấc mơ đại diện cho sự hòa hợp và hợp tác. Giấc mơ báo hiệu rằng bạn sẽ làm việc với những người khác để trình bày ý tưởng của mình một cách công khai. Việc làm nhưContinue Reading

Bạn đã mơ thấy bánh mì? Bánh mì trong giấc mơ của bạn đại diện cho những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Hãy xem xét số lượng và chất lượng của bánh mì và hành động của bạn đối với nó để giải thích những gì bánh mìContinue Reading

Bạn đã mơ thấy sát thủ? Sát thủ trong giấc mơ đại diện cho một người nào đó được thuê để kết thúc một tình huống vô vọng hoặc không mong muốn. Cụ thể, người khác sẽ làm công việc bẩn thỉu; mà người sử dụng lao động của họContinue Reading

Bằng chứng rằng các dấu hiệu Phổ quát ở xung quanh chúng ta và bản chất của chúng ta nói với chúng ta theo nhiều cách khác nhau là rõ ràng, chỉ khi bạn biết tìm ở đâu. Vũ trụ có thể nói chuyện với chúng ta, sử dụng cácContinue Reading