Trong văn hoá người Phương Đông, cặp chân mày sở hữu tác động đông đảo tới tướng số; trong lúc đó, tướng số lại ảnh hưởng tới vận mệnh cuộc đời của mỗi người. Chính do vậy, khi kẻ lông mày hay phun thêu chân mày, bên cạnh việc lựaContinue Reading