Mạnh Hùng, chủ tịch của công ty lớn Tân khỏe mạnh Thị. Nghe nói các bạn này giống như hô phong hoán vũ cùng huyết vũ tinh phong, là kẻ tất cả vậy lực trong cả hắc đạo và bạch đạo. Kiều Nhi (Betty), 23 tuổi, đàn bà của thịContinue Reading