Trồng hoa Sống Đời nở hoa đúng tết

10 Comments

  1. cho e Hoi thang may thi Minh trong hoa song doi trong chau de canh no dung dip Tet ah.

  2. Mình hiện bán CÂY SỐNG ĐỜI – cây giống, lá, cành, quả tươi và khô. Liên hệ: Phong 0981434969 (Cả fb, zalo). Thanks!!!!! Nhận gửi hàng cho khách ở xa. Ngoài ra: Cây bình bát, bần chua, cà độc dược, mắm (trang), quả ké, thầu dầu tía, thiên môn…

  3. Bón phân gì để kích thích ra hoa vậy bạn. Mình trồng đầu mùa mưa tới giờ chưa thấy có nụ nữa. Bạn có thể chia sẻ cách cho sống đời nở hoa đúng tết.

  4. Ngoài bắc gọi là cây lá bỏng,gần tết nở màu đỏ đẹp lắm,nếu chăm tốt đủ nước thì là rất to,năm trước mình cũng có hai chậu để chơi tết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *