Thiên nhiên nổi giận ( tác đông của biến đổi khí hậu )

21 Comments

  1. kênh rất hay , ít người làm chủ đề này , hy vọng ad up nhiều video hơn cho mọi người theo dõi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *