Phong tục Tết Trung Quốc khác gì Việt Nam???Hotline: 0163-9611-409
Miễn phí học thử:

曾经以为中国的新年风俗和越南差不多,原来竟是这样……99%的人被视频最后一个风俗吓到了!!!
Chúng ta thường cho rằng phong tục Tết của Trung Quốc cũng tương tự như Việt Nam, hóa ra là…….99% người xem video này bị phong tục cuối cùng là cho sốc!!!

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *