Hướng dẫn thổi sáo Lối về đất mẹ – dành cho những người mới tập.

27 Comments

 1. Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol

  Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2

  Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol

  Sol đô2 la sol fa ,la sol fa rê

  Sol đô rê sol ,rê sol la đô2 rê2 sol

  Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol

  Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2

  Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol

  Sol đô2 la sol fa ,la sol fa rê

  Sol đô rê sol la sol rê sol la đô2

  ĐK:

  Đô2 rê2 sol2 la2 sol2 đô2 rê2 mi2

  Đô2 mi2 rê2 rê2,rê2 đô2 rê2 la

  La đô2 sol, sol rê sol la đô2

  La đô2, la đô2 mi2 rê2  sol2 la2 sol2

  Đô2 rê2 mi2,mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2 

  Rê2 đô2 sol  la sol rê sol la đô2. 

  Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol

  Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2

  Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol

  Sol đô2 la sol fa ,la sol fa rê

  Sol đô rê sol ,rê sol la đô2 rê2 sol

 2. Bài này có nhiều người làm video hướng dẫn ,nhưng em thấy cách anh dạy rễ hiểu nhất ,không máy móc như mấy ông kia,học rất khó hiểu .anh cố gắng gia nhiều video

 3. Ben ban sao A4 gia bao nhieu ? co ship ko, neu ship ve thanh xuan HN thi bao lau nhan dc

 4. Nhìn a quen lắm… không lẽ 2 người mà giống nhau đến vậy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *