Điểm tin trong ngày 30 12 2019

11 Comments

  1. TIN TỨC VIETLIVE TV RẤT CHÍNH XÁC . TÓC ĐẸP . ÁO DÀI CŨNG TẠM ĐƯỢC

  2. Bắt hết bọn phản loạn! Bọn phản động trong nước coi trừng đấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *