Cao ốc 5.000 tỷ 'bỏ hoang' ở trung tâm Sài GònCao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 5.000 tỷ ‘bỏ hoang’ ở trung tâm Sài Gòn.

Saigon One Tower.
Saigon One Tower.
Saigon One Tower.
Saigon One Tower.
Saigon One Tower.
Saigon One Tower.
Saigon One Tower.
Saigon One Tower mất bao lâu để thu hồi vốn?
Saigon One Tower mất bao lâu để thu hồi vốn?
Saigon One Tower mất bao lâu để thu hồi vốn?
Saigon One Tower mất bao lâu để thu hồi vốn?
Saigon One Tower mất bao lâu để thu hồi vốn?
Saigon One Tower mất bao lâu để thu hồi vốn?
Cao ốc 256 triệu USD “phủ bụi” giữa trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 256 triệu USD “phủ bụi” giữa trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 256 triệu USD “phủ bụi” giữa trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 256 triệu USD “phủ bụi” giữa trung tâm Sài Gòn.
Cao ốc 256 triệu USD “phủ bụi” giữa trung tâm Sài Gòn.
Đôi điều về tòa nhà dang dở cạnh bên Bitexco.
Đôi điều về tòa nhà dang dở cạnh bên Bitexco.
Đôi điều về tòa nhà dang dở cạnh bên Bitexco.
Đôi điều về tòa nhà dang dở cạnh bên Bitexco.
Đôi điều về tòa nhà dang dở cạnh bên Bitexco.
Đôi điều về tòa nhà dang dở cạnh bên Bitexco.

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/thoi-su/

3 Comments

  1. chủ đầu 4 như loz … ke cã bộ xây dựng … 1 cong trình thiếu vốn khả năng giai ngân kém như the nay cũng cấp phép xây dựng … mk xây ngay quận 1 nữa … tồn tại nhiều năm ko hoàn thiện dc mất mĩ quang vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *