5 loại quả kiêng kỵ không thắp hương ngày mùng Một hoặc ngày Rằm

5 Comments

  1. Tại sao lại lấy râu ông nọ cặm cằm bả kia nói đến hoa quả cúng PHẬT lại có cấy tóc hay lả lợi dụng đê quảng cạo

  2. Me tín trái với lời Phật ,Phật ko chấp ,chỉ cần tâm thành và lòng thành kính ,nhà quá nghèo chỉ bông hoa trong vườn nhà chén nước trắng có lòng cung kính là Phật chúng rồi ,còn mọi lý le do thế gian tự suy diễn ra trái với nhân quả Adidaphat

  3. Địt cụ nhà thằng dậy tĩnh khí công hoàng vũ thăng cho bố mày,địt con mẹ nhà mày hoàng vũ thăng ạ,địt cụ mày ,hại bố mày cả ngày ,loại chó xúc vật nhật quang tử ,xưng thần xưng thánh hả con chó nhật quang tử ,địt mẹ nhà mày chuyên gia đi hại ngươi .Loại xúc vật tán tận lương tâm .cứ hại bố mày nhiều vào nhé con chó.thêm cả con chó tạ đăng thâu ở làng cốm vòng nữa ,chuyên gia hại cụ mày,địt cụ mày thâu ạ,dậy bố mày xong đi hại bố mày,loại tà ma ngoại đạo tạ đăng thâu ở dịch vọng hậu,hà noi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *