VTC14_Ứng phó biến đổi khí hậu từ mô hình sinh kế cho nông dânKênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
VTC14_Ứng phó biến đổi khí hậu từ mô hình sinh kế cho nông dân
Nông nghiệp với các hoạt động chính là trồng trọt và chăn nuôi là ngành phát thải tới hơn 40% lượng khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Nhận thức được điều này, trong những năm qua, nhiều mô hình sản xuất thân thiện môi trường đã được triển khai cho người nông dân. Đối với phần lớn nông dân, thì ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn là một điều gì đó cao xa. Nhưng chính nhờ các mô hình sản xuất này mà họ đã góp phần tích cực vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu của thế giới.

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *