Tam Thuc Khi Tai Sanh 04 – Tập Quán Nghiệp – Sư Cô Giác Anh – Habitual KammaNam Mô A Di Đà Phật, kính mời đại chúng mình ôn tập tiếp lời Phật dạy về Tâm Thức Khi Tái Sanh, phần 4… Phần này mình cùng ôn về Tập Quán Nghiệp… Kính chúc đại chúng một ngày an lạc…

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

1 Comment

  1. Chúng con xin cảm ơn Sư Cô Giác Anh. Kính chúc Sư Cô nhiều sức khoẻ để có những bài pháp mới cho chúng con… Nam mô A Di Đà Phật !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *