Nhạc Chế | TRÁNH XA BẠN BÈ XẤU | Bạn Thì Ít Bè Thì Nhiều

20 Comments

  1. Thach xanh rằng như tiệt chủng lý thông thì nhiều như con mũi húc mau ở đâu cũng đầy

  2. Bạn của tui nó có hình ảnh tui chụp chung với con nhỏ kia nó nói nhỏ đó là ny của tui rồi nó làm video,nó nói là sẽ up video đó lên kênh của nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *