Đổi mới trong phong tục tang ma của người Mông huyện Mường Lát-Thanh Hoá

4 Comments

  1. Nếu để người chét 5-7ngay thì đúng là lạc hậu, nhưng có những dòng họ người mông chúng tôi không thể bỏ ngây người chét vào trong quan tài đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *