Đoàn Đua Xe Đạp Đi Qua Km92 QL20 Ngày 30/04/2016

6 Comments

  1. Việt Nam! Chỉ là một trò hề cho cả thế giới mà thôi

  2. cho ad hỏi bên trong là z1000 còn 2 chiết bên ngoài là gì vậy m. n lúc 1:05 giây ák

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *