Đà Lạt Đèo Pren đi Bảo Lộc (Đoàn Đua Xe Đạp VTV) 16/9-2017

3 Comments

  1. đoàn quân i
    tay cầm điếu thuốc
    sắt cái quần lon ton đi vô cầu tiêu
    ngồi trong góc kiến căn xưng lộ đích…😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *