Bàn về Xung hợp mệnh,tuổi

18 Comments

  1. Chào thầy đức hiệp thầy cho e hỏi nhà e hướng 95 đo được gọi là hướng nào a

  2. Có phải Quý khắc Đinh , Tỵ hợp Dậu , Thổ ( chồng ) sinh Kim ( vợ) cũng không tốt phải không add?

  3. Anh xem giup e e sn1987ban gai e1994co van de gi k ?cam on a nhieu

  4. Thầy cho e hỏi nam 1987 và nữ 1993 thì có sao không ak . Mọi người ngăn chết nếu 2 ng đến với nhau . Mong được hữu duyên

  5. Bạn nói không nghe rõ thứ nhất là do máy thu , thứ 2 là nói chưa rõ ràng rành mạch . Trong khi giảng bài không nhất thiết phải giảng nhanh mà cần chất lượng của bài giảng truyền tải đến người nhận .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *