Where are you now – Tránh xa tôi ra HKT

29 Comments

  1. yeu nhom hkt👒😘😙😙😙😙😙😙😗😚😚💏👥💏💏💏💏💑💑💑💑

  2. Anh Ti ti Ơi sao anh đẹp trai quá vậy ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  3. Hkt nhảy hay quá đi thôi mà cũng hát hay nhất luôn 👑👑👑👑👑👑

  4. nhựt minh nv cũng cao tựa tựa ah hùng mà mà cũng đz mà sao có người chê sấu đội hình nhỉ bno mắt mù

  5. nhóm đẹp trai qá ak.iu nhóm nhìu nha 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕HKT combank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *