Võ Tòng giết sát thủ, báo thù Trương Đô Giám

9 Comments

  1. Ông thi nại an với đạo diễn khúc giác lượng giỏi thật. Bị chói như thế chỉ mỗi mình tao với cây gậy là đủ đánh chết võ tòng rồi. Đây còn cả đống người biết võ mà k làm j đc đúng là phim tàu

  2. Chuyện lạ nhỉ – lại có võ tòng kỳ tài như thế ư .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *