[Vietsub] Tín Ngưỡng 《信仰》(신앙) Hồ Hạ 胡夏 (Hu Xia) – ZICO (지코) Live 《作战吧偶像》 The CollaborationTín Ngưỡng 《信仰》 (신앙) Live | Hồ Hạ 胡夏 (Hu Xia) – ZICO (지코)

Nguyên xướng: Trương Tín Triết
Từ: Trần Diệu Xuyên, Dịch Gia Dương
Khúc: Trần Diệu Xuyên
Biên khúc: Tống Âm

Trong chương trình “Tác Chiến Nào Thần Tượng”《作战吧偶像》 The Collaboration

Dịch bởi Judy Han

#胡夏 #HuXia #HồHạ

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *