VĐV Điền kinh Nguyễn Thị Oanh – Vượt lên chính mình

10 Comments

  1. Một cô gái nhỏ con nhưng làm được chuyện lớn! Cô mang niềm vui về cho gia đình và cho tổ quỗc! …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *