TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ TẠI HÀ NỘI !

3 Comments

  1. thờ mẫu là tốt chèo văn được nhà nước công nhận , nhưng thanh đồng mở phủ hết rất nhiều tiền cho mỗi khóa lễ nhiêu nhà theo đồng cốt bán gia bại sản nếu thôn thờ các vị mẫu , thần /thánh sao không học đức hạnh của các ngài mà cứ thanh đồng mở phủ không có một ông thánh thần nào ban phát được cho chúng sinh phât dậy rất rõ đức phật còn không ban phước giáng họa cho reo nhân nào gặt quả ấy chứ kêu cầu mà được thì ai cũng đi kêu cầu theo ý mình hơi ơi nhảm nhí quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *