Số phận nào cho nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất?

6 Comments

  1. Sân bay vân đồn tư nhân làm đó nhanh gọn đưa vào hoạt động liền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *