Hướng dẫn sử dụng sơn GEL – Tự học sơn GEL tại nhà

22 Comments

  1. Khuc keo dài momg la dung chay gel nối dài mong ha ban… Hay la bôt gel de dùng vay.. Minh ko rõ lam nen hoi ban

  2. Cho minh hỏi 4 chai ban su dung gôm ten gi theo thứ tự đê minh mua vê tự lam.ban co ban ko vây?

  3. Móng mà mài nhiều thì sẽ mỏng móng và hư móng mình bị và kinh nghiệm vay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *