Chung kết chạy 100m giải "Điền kinh xã Hạ Mỗ" năm 2013

10 Comments

  1. vui quá đi mất…hồi tôi 18t chạy nhanh nhất xóm..58kg…giờ tôi 24t chạy chậm nhất sân banh…95kg bùn kinh khủng

  2. xuất phát sai kĩ thật, bàn đạp k có msf bày xuất phát kiểu đó. Đúng là giải làng 😂

  3. chạy tốt – nhưng động tác tay và thân chưa chuẩn , nếu nghiêm túc tập luyện thì thành tích còn bớt được 0.5-1 s

  4. Tụi con trai này chạy như shịt người tar … tôi ở Q8 hiền h trong đội tỹn điền kinh Thành phố đưa tui này ra tui bỏ dư sức ( sn 1999 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *