Cầu sài gòn 2 xong trước 3 tháng so với kế hoạch3 tháng, Đây là thời gian mà dự án Cầu Sài Gòn 2, một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất trước so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/thoi-su/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *