THVL | Giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáoSáng nay, UBTWMTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nhằm phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực : y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề , bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *