Thực trạng biến đổi khí hậu hiện nayBài giảng mẫu: “Thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay và vai trò của Đoàn trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu”
BCV Phan Thụy Mộng Thu
Nguồn: Thành Đoàn TP.HCM

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *