KINH CẦU AN – THÍCH ÂN ĐIỀN

3 Comments

  1. Thầy thích ân điền,chùa hiếu quang tán , trì tụng rất hay và hy hửu, kính tri ơn thầy
    Tâm ngọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *