Khi những bà nội trợ hành động Tập 134 – Phim Hàn quốc

12 Comments

  1. Ck con đàn hoàng nhà đâu thiếu gì, chạy theo thằng sở khanh giờ ra nông nỗi này thật tội đáng thương. giờ về đâu ck con làm gì tha thứ đây cũng là bài học cho chị

  2. Lúc trc woa sine ăn mặc lôi thôi xấu xí ko công ăn việc làm thì un sur chê vợ rồi bồ bịch bên ngoài.giờ thấy vợ thay đổi đẹp lên có việc làm tốt nên đòi quay lại.và giũ bỏ vợ mới.vãi

  3. Đàn ông ngoại tình thì còn đường quay về. Phụ nữ đã lầm lỗi thì khổ cả 1 đời. Hic. Tội nghiệp cô ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *