hướng dẫn trồng hoa lan trong chai mô. (hết hàng)

34 Comments

  1. Get nhất lá nhấp từ hg NC kh sau hg chơi lvn mk ms jk np ln NC kh b tht

  2. Phong cách đập chai dứt khoát, trên tay 1 cây búa đầu vuông mà bén tựa đồ long.
    Em đập 1 cái vỏ chai cắt đứt gần chục cây ngọt xớt. Chán thiệc chứ

  3. Oi e a ronilda de Sarzedo MG vocês vende este vidro com estás mudas e o preço sou apaixonada por orquídeas obrf

  4. Hallo,i follow you ,and i learn from you ,i have a problem with your langues.,put if you can help me some lecture how i can make the Agar for the orchid and what are the step for maked ad home .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *