Hoàng thượng bê đê tránh xa ta ra – ep 3 (3/3)

17 Comments

  1. lên phim thì đương nhiên phải làm khác đi rồi, làm thành đam theo manhua để bị kiểm duyệt à

  2. Ủa z là sao ….là ngôn tình…hay đam mỹ……??còn khúc cúi…nó về chx+?ủa tui đang coi j z….mong có 1 ng nào giải thik dùm..tui…..xin cảm tạ!!!!

  3. Đấy nhìn đi
    Phong U Ninh làm hậu rùi kìa !
    Thế thì tiểu thụ của ta làm sao đây ??
    Đâu còn là đam mỹ nữa !!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *