Hãy Tránh Xa Sự Bất Công

10 Comments

  1. Alhamduhlillah cau xin ngai huong dan be toi va tha thu toi loi cho be toi boi vi ngai la dang hang tha thu dang hang nghe va nhin thay tat ca amin amin amin

  2. Nếu bạn có clip đọc kinh Qur'an bằng Tiếng Việt thì cho mình xin với nhé. Mình đang tìm hiểu về Đạo Hồi. Cảm ơn bạn.

  3. Alhamdulillah assalamu alaykum usman l listen two time feel cry two time. Allahu Akbar Suhanallah Astgfirullah 😭😭😭🤲❤ To wish your have more health well and happy

  4. Bismillah arahman nir raheem
    Alhamdulillah wa Astaghfirulla
    Allahumma ajirni minan naar

  5. Lailahaillallah wa Muhammad Rasul Allah Allahu Akbar Alhamdulillah Suhanallah Astgfirullah.😐😐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *