Biến đổi khí hậu và hiểm họa với hệ sinh thái toàn cầu

1 Comment

  1. Biến đổi khí hậu không phải là do hiệu ứng nhà kính mà là do hoạt động của con người tạo ra quá nhiều nhiệt, Trái Đất không kịp đẩy lượng nhiệt ấy đi. Theo lý thuyết, những nhiên liệu hoá thạch chính là xác sinh vật sống trên Trái Đất hàng trăm triệu năm tổng hợp lại, có nghĩa là sự tích luỹ năng lượng Mặt Trời trong hàng trăm triệu năm ấy. Do đó, khi người ta đốt các nhiên liệu này thì người ta đã giải phóng lượng năng lượng ấy trong thời gian cực ngắn. Trái Đất, theo cơ chế tự nhiên, không thể đẩy được lượng nhiệt lớn như thế dù không có hiệu ứng nhà kính. Năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất dưới dạng ánh sáng tính từ thời điểm con người bắt đầu bước vào thời kỳ công nghiệp hoá với máy móc tạo ra rất nhiều khí nhà kính cho đến nay không đủ làm nóng Trái Đất. Bản thân sức nóng của các cỗ máy (trong nhà máy, trong xe cộ….) mới chính là nguyên nhân làm nóng Trái Đất vì đó là sự giải phóng năng lượng tích luỹ trong hàng trăm triệu năm của Mặt Trời (cũng bằng ánh sáng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *