Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

1 Comment

  1. Chủ đề: "Gìn giữ và bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta" do Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB và tiến sĩ Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà – Khoa Môi Trường của Đại Học TN&MT – trình bày vào tối thứ Sáu 22.7.2016, từ 18g30 đến 21g00 trong hội trường GB Phạm Minh Mẫn.

    Khi nói về biến đổi khí hậu (BĐKH), tiến sĩ Hà định nghĩa: “BĐKH là hiện tượng thay đổi thời tiết do các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người ngoài sự thay đổi khí hậu của tự nhiên”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *