Tứ hành xung – Tam Hợp

3 Comments

  1. Anh ơi ,anh em hỏi con giáp nào kỳ nhau,còn giáp vnao kỳ nhau,vì dụ như,thin tục Sửu mùi lạ kỳ nhau,em chỉ biết bây nhiêu á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *