Tôi Say | beatbox | Tránh Xa Tôi Ra – nhóm HKT

28 Comments

  1. Billy hát cũng hay , nhảy cũng ổn , tiếc là có hát hay , hay nhảy đẹp cỡ nào thì Billy cũng chỉ là người thay thế …

  2. Billy ơi em thích anh
    Titi ơi em thương anh
    Kiệt ơi em thương anh ❤❤😅😅

  3. Tên tuổi co đến đau. Diễn hội chợ. Thì cũng mờ theo ngay tháng. Vì hội chợ nào cũng thấy. Thì lgi kon ten tuôi lua. Ngay xưa. Nge noi hkt dien o gần nhà. Nhịn ăn đi xem.. 2013 . 100k 1 vé. Giờ thì 20k. Chang di lgi. Vì xem suat roi. Chỉ co vài bai hat di hat lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *