THVL | Hội thảo âm nhạc dân gian Khmer Nam bộ những vấn đề lý luận và kinh nghiệmChiều nay, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với các viện trường văn hóa nghệ thuật khu vực phía Nam tổ chức hội thảo khoa học “Âm nhạc dân gian Khmer những vấn đề lý luận và kinh nghiệm”.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *