Người nội trợ tu Bồ-tát đạo

16 Comments

 1. Cuoc doi cua con da gay ra nhieu toi loi nay con gap phat phap con quay dau vao bo huong thien sua tanh rang long nguyen k tai pham .con nguyen co gang lo tu de tam con k con dau kho nua .hang ngay con lo lam an tra no nan cho het mua dat cat nha de co noi che mua nang va co noi cung lay phat troi vacon tao viec lam an cho con va cong nhan co tien de song con nguyen lo cung lay lam viec thien con hoi huong cho chong con cua con cau xin ai cung manh khoe lam dieu thien lanh biet so nhan qua lo lang cho nhau cung nhau lo tu hien la con mung roi .con ta on troi phat da gia ho cho con .nam mo a di da phat

 2. Con rat thich nghe thay giang phap .hang ngay con nghe nhieu bai cua thay giang nho nghe loi thay giang con nghe tam con rat nhe nhang va con thuc hanh theo de song va tu tap rat tot .con ta on thay .con chuc thay than tam thuong an lac dao qua mạu thanh cau xin thay duoc phat A Di DA phong quang tiep dan thay khi thay xa bo bao than nay duoc giang sanh tay phuong cuc lac .A Di DA PHAT

 3. Thay thich giac hanh giabg fat fap rat la hay.con thich nghe thay giang.nam mo a di da fat.

 4. Như núi Tu Di
  Chói sáng đại hải
  Oai quang của Phật
  Chói che đại chúng
  Như mặt nhựt mọc
  Phá tất cả tối
  Hào tướng của Phật
  Chiếu khắp thế giới
  Như mặt nguyệt tròn
  Ánh sáng rực rỡ
  Phật công đức đầy
  Huệ quang chiếu khắp
  Ví như hoa sen
  Chẳng dính bùn nước
  Phật ở tại đời
  Không hề nhiễm trước
  Như sư tử chúa
  Gầm nơi rừng sâu
  Đấng đại Pháp Vương
  Rống nơi tánh không
  Nơi tất cả pháp
  Phi hữu phi vô
  Khiến rời biên kiến
  Gọi sư tử hống
  Nơi tất cả tướng
  Hoặc sanh hoặc diệt
  Nói không sanh diệt
  Gọi sư tử hống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *