LÀM NGƯỜI Nên Tránh Phạm Tội Này… Nếu Không Sẽ Ảnh Hưởng Đến VẬN MỆNH Cả Đời! Nhân Quả Báo ỨngLÀM NGƯỜI Nên Tránh Phạm Tội Này… Nếu Không Sẽ Ảnh Hưởng Đến VẬN MỆNH Cả Đời! Nhân Quả Báo Ứng
————————————————————–
Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp. Chúng ta sẽ không bao giờ xóa đi được những điều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nhưng chúng ta có thể làm giảm nghiệp của mình bằng cách tu tâm tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm. Đức Phật khuyên ta phải sống thiện, làm nhiều việc tốt, vì cộng đồng và luôn giúp đỡ người khác… Sống thiện giúp ta tích được đức và giảm được nghiệp. Có như vậy, con người mới có thể được soi rọi bởi những điều đúng đắn.
► Đăng ký Kênh miễn phí:

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

8 Comments

  1. Nam mô a di đà phật
    Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
    Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *