Kinh nghiệm dân gian giúp xua đuổi rắn hiệu quả

2 Comments

  1. nhà e có nguyên ổ cã 1000 con mà nó jk ban đêm lần nguyên bầy nhìn ghê qá e định kiếm cách đuổi nèk mà cách này có hiệu quã ko ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *