HKT hát live Tránh Xa Tôi Ra tại hội chợ Bình Dương

1 Comment

  1. 2 ông mới nhảy k đẹp bằng. Nhờ LTK gánh team. Chứ nhìn 2 ông kia lôi nhôi quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *