GTA 5 – Lên Núi Chiliad Đua Xe Tăng, Bạn Đã Thử Chưa? (Tank Racing)

37 Comments

  1. Bạn hãy thử vai thuỷ thủ đoàn đi bắt cá mập 🤣🤣🤭😂🤣

  2. anh ơi làm video phá hoại đương và thành phố bằng máy bay thả bom

  3. Anh tổ chức đua xe đạp đường dài mà vượt địa hình lun đi anh

  4. Are you Where the spiritual and travel are you are you are you are you are you Where 123456789123 số của em là số 090 996 5709 ba đạo lắm 9 7 8 9 9 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 are you DJ 777 Nào Nào mình cùng lại đây là là về nhà nào nào mình cũng lại đây là của anh của lại đây là của anh 1234 1 2 3 4 ngày có chắc Nỗi Nhớ Xem Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày coi đó đã dừng ở chung với bố mày sống chó như chớp câu cần nghĩa câu có chứa có sao mày chứ sao mày không có bạn gái đúng với câu không mà đòi chơi được cái con mẹ mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó hết Đừng nói chứ Nói sao Coi chừng nào mày Bố mày sống chó thì chết với cái bình nghĩa với cả con không có được cái tao Mày ơi mày là đã tạo ra cái này mày không trả lời của anh gọi lại cho em Anh ơi em nói bậy Anh hãy đọc cái câu văn ở trên xong rồi Anh hãy nói cho em biết anh có hộ nhưng không nghe bye bye anh khùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *