Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà

1 Comment

  1. Người thuê nhà để kinh doanh nhưng không kinh doanh được muốn trả lại nhà trước hạn hợp đồng thì có ảnh hưởng gì hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *