Cho thuê nhà nguyên căn làm nhà trọ, đóng thuế như thế nào?

4 Comments

  1. Để dễ hiểu. Ví dụ nhà đó cho thuê là 10tr/tháng. Thuế GTGT là 38%, thuế thu nhập cá nhân (dưới 10 tr/tháng) là 10%:
    10,000,000 x 38% x 10% = 380,000 VND 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *