Bí Mật 112: Tín Ngưỡng Thờ Thần Làng(HD)

2 Comments

  1. ăn cắp , ăn trộm chết vao h thiêng sẽ trở thành Thần, thành Thần thì sẽ được người dân thờ cúng. Cái này hay !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *