Tránh xa tao ra,tao dell phải gay!tập 3//Đam mỹ//Gachalife Việt Nam

14 Comments

  1. Lưu ý:
    1.Các sanses thuộc về Toby Fox vì vậy số phận của họ do tuôi quyết định
    2.Ở đây ship Classic x Badsanses nên ko có Frans,Soriel,Chans,…
    3.Nếu ko hay hoặc ko thích thì xin mời đi ở đây ko nhận gạch đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *