NTN – Thử Thách Đua Xe Cút Kít 2000M (Racing on kid bikecycle in 2000m distence)

47 Comments

  1. 2h sáng coi lại cười như điên 😀 hên ở 1 mình, haha (26/8/2019)

  2. vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

  3. vcl coi ko nhịn cười đc 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  4. Thái bình youtuber t biết có ông nam vs tuấn tiền tỉ

  5. Ko công bang mot nguoi đẩy mat nguoi đạp cuoi cung nguoi đáp lien tục thi chang đing nao

  6. T xem lip này t chỉ chú ý bao nhiêu ng đi xe k đội mũ bh. Đếm k xuể. Dân ở đó ý tham gia kém vl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *