Chăm Sóc Cây Kim Tiền Chơi Tết – Nguyên Nhân Khiến Cây Kim Tiền Không Phát Triển

4 Comments

  1. Like trước xem sau , hay lắm ad, làm cây hoa giấy với mẫu đơn chơi tết quá đẹp

  2. Cây nhà tôi cắt hết lá già chỉ để lại đúng 3 cành từ đầu tháng 10. Tầm đầu tháng 11 lá mới ra rất nhiều. Giờ chồi mới vẫn ra đều. Từ 3 cành lên đến 13, 14 cành rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *