Cả 1 ĐỘNG MUỐI tụ tập ở quán lẩu 🤣🤣 | Tiktok | Douyin | Dâu Tây TV

26 Comments

  1. 4:50 đôi khi tai nghe mắt thấy tận nơi nhưng có thể sự thật không phải như thế 😀

  2. Tui cười muốn nội thương luôn rồi 😂😂😂

  3. 1:34 chị này hơi vô duyên rồi đấy nói người ta mặc quần ngắn là hồ ly tinh mà coi lại kìa quần ngắn cũng có mặc đâu

  4. VN có quán chửi QT có quán phun khách vào phun tùm lum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *